top of page

Postanowiliśmy dodać o nich informacje, mimo, że jako MCW jesteśmy organizatorem WOŚP w Tyczynie od 24 Finału. Dlaczego?

Tak jak wspominamy, Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Współpracy jest organizatorem imprez od 24 Finału, jednakże wcześniej też je organizowaliśmy, jako inna organizacja. Wcześniej, gdy nie było jeszcze MCW, sztab działał pod ZMW Wici w Tyczynie, jednakże sztab tworzyła prawie ta sama ekipa, dlatego historia WOŚP w Tyczynie jak i poprzednie finały są nam bardzo bliskie. Różnicą, prócz działania sztabu pod naszą organizacją, jest też nasz obecny szef Sztabu - czyli Adrian Michałek, także Prezes Stowarzyszenia. Gdy zmienił się przedstawiciel sztabu, nadano nam nowy numer. Znany wszystkim
i zawarty w logo naszego sztabu - #4114. 

Tyczyn grał z fundacją WOŚP od samego początku. Podczas finałów 1-14 łącznie zebrano 27 228,94 zł.
Kwesta z każdej zbiórki była przekazana do sztabu w Rzeszowie.

Podczas 15 finału WOŚP, powstał osobny sztab w Tyczynie, który od tamtej pory, do dziś obejmuję tereny Gmin: Tyczyn, Błażowa, Lubenia, Chmielnik oraz Hyżne. Podczas finałów zebrano następująco:


15 Finał  -  9 400,00 zł

16 Finał  -  1 000,00 zł

17 Finał  -  19 452,00 zł

18 Finał  -  18 581,84 zł

19 Finał  -  30 292,29 zł

20 Finał  -  28 791,34 zł

21 Finał  -  31 500,00 zł

22 Finał  - 26 542,87 zł

23 Finał  -  33 118,77 zł

Kolejne finały, bardziej szczegółowo opisujemy w osobnych artykułach. Zapraszamy do ich przeczytania.

Wcześniejsze Finały: Tekst
bottom of page