top of page

KONTAKT

ul. Św. Krzyża 14/203, 36-020 Tyczyn

534 620 367

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Dziękujemy za przesłanie!

Kontakt: Kontakt

Administrator podejmuje działania mające na celu ochronę prywatności Użytkowników serwisu. W tym celu Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące ochronę danych osobowych Użytkowników. Dane Użytkowników serwisu wykorzystywane będą wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajduje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


I. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że: 1. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej poprzez działanie, tj. wysłanie wiadomości bądź podjęcia próby kontaktu poprzez formularz dostępny na stronie; 2. Administratorem podanych danych osobowych jest STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻOWE CENTRUM WSPÓŁPRACY z siedzibą w Tyczynie, ul. Św. Krzyża 14/203 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, zwany dalej Administratorem; 4. Dane przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszenia, w tym w szczególności ułatwienia nawiązania kontaktu ze stowarzyszeniem oraz udzielaniem szczegółowych informacji. 5. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy i upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, po tym okresie dane zostaną usunięte. 6. Dane mogą zostać udostępniane przez Administratora wyłącznie uprawnionym organom kontrolnym. 7. Osoba podająca swoje dane posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdym czasie. 8. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania niezbędnych danych uniemożliwi udzielenie informacji lub skontaktowanie się z Administratorem

II. Komunikacja i przesyłanie wiadomości za pomocą systemu CHAT by Wix

Komunikacja i przysłanie wiadomości w za pomocą czatu następuje z wykorzystaniem serwisu www.wix.com. Komunikat dotyczący RODO tego systemu dostępny jest na stronie: https://pl.wix.com/about/privacy IV. Polityka prywatności serwisu internetowego w witrynie: www.mcw.tyczyn.pl. Szczegółowe informacje na temat RODO i polityki prywatności tego systemu dostępne są na stronie: https://pl.wix.com/about/privacy .

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady w związku z korzystaniem z serwisu internetowego. 2.1. Witryna www.mcw.tyczyn.pl zaprojektowana została za pomocą WIX.com. 2. Administratorem danych zawartych w serwisie jest STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻOWE CENTRUM WSPÓŁPRACY z siedzibą w Tyczynie, ul. Św. Krzyża 14/203 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy KRS zwany dalej Administratorem 3. Informujemy, że Użytkownik posiada prawo do: a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, c) przenoszenia danych, d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 5. Serwis do prawidłowego funkcjonowania wykorzystuje pliki cookies.

6. Pliki Cookies (tzw. Ciasteczka) są plikami tekstowymi, zawierającymi dane na temat korzystania przez Użytkownika ze strony www.mcw.tyczyn.pl, które zapisywane są w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies ułatwiają Administratorowi podjęcie działań zmierzających do dostosowania witryny Serwisu do potrzeb Użytkowników. Nie służą one przechowywaniu wrażliwych danych osobowych tj. hasła, dane kart płatniczych itd.

7. Pliki Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

8. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji osób korzystających z funkcjonalności Serwisu, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.

9. Zapisywanie plików Cookies w pamięci urządzenia końcowego uzależnione jest od zgody Użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych umożliwia Użytkownikowi Serwisu zmianę preferencji w zakresie wyrażenia zgody bądź jej braku na zapisywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego. Szczególnej uwagi wymaga, iż przeglądarki stron internetowych często domyślnie akceptują zapisywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego.

10.Użytkownik serwisu w każdej chwili może zmienić ustawienia przeglądarki, wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies, zablokować zapisywanie ich w pamięci urządzenia końcowego, zmienić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zebranych za pomocą plików cookie.

11. Administrator oświadcza, iż ograniczenie zapisywania plików cookies w pamięci urządzenia końcowego podczas korzystania z Serwisu może powodować niemożność korzystania z Serwisu w pełnym zakresie.

12. Serwis nie wymaga dokonywania rejestracji, ani nie przechowuje w bazach online żadnych danych osobowych. 13. Administrator nie zbiera i nie wykorzystuje adresów IP. 14. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść stron zewnętrznych, do których umieszczono tutaj odnośniki. Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie podlegają ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Materiały dostępne na stronie mogą być wykorzystywane jedynie do celów prywatnych bez prawa do dalszego rozpowszechniania. 15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach użytkownik zostanie poinformowany w sposób widoczny i zrozumiały. 10. W serwisie internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.

Kontakt: Tekst
bottom of page